Posted By :Date :admin | 07-13-2018
ความวุ่นวายเป็นปัจจัยทางกายภาพที่สำคัญที่ส่งเสริมการผลิตขนาดใหญ่ของเกล็ดเลือดทำงานจากมนุษย์เหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิด pluripotent (hiPSCs) นักวิจัยในญี่ปุ่นรายงาน 12 กรกฎาคมในวารสารมือถือ การสัมผัสกับพลังงานที่วุ่นวายในเซลล์ไขกระดูกที่ได้รับการสร้างด้วยเซลล์ประสาทที่เรียกว่า hiPSC ซึ่งเรียกว่า megakaryocytes เพื่อผลิตเกล็ดเลือดจำนวน 100 พันล้านชิ้น (more…)
Read More
0 Comments
Posted By :Date :admin | 06-19-2018
การใช้เซลล์อวัยวะบริจาคเซลล์จากเมาส์หรือเซลล์ iPS นักวิจัยได้รวมตัวกับ MSNs, HUVECs พร้อมกับสารพันธุกรรมและชีวเคมีอื่น ๆ ที่มีส่วนช่วยในการสร้างเกาะเล็ก ๆ ของตับอ่อน ในสภาวะที่ช่วยบำรุงและบำรุงเซลล์ส่วนผสมจะกลั่นตัวและเกาะตัวเองเข้าไปในเกาะเล็ก ๆ ของตับอ่อน หลังจากที่มีการปลูกถ่ายเกาะเกี่ยวกับเนื้อเยื่อในรูปแบบเมาส์ของมนุษย์ซึ่งเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างรุนแรง (more…)
Read More
0 Comments