ความปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมและการอพยพสารพิษ

กรมควบคุมมลพิษ (PCD) ได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งสำหรับประชาชนในกรุงเทพฯจำนวนเกือบ 4,000 แห่งเพื่อทิ้งขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยการทิ้งของเสียดังกล่าวในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมและการอพยพสารพิษเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและอาหารของประชาชน ปัญหาเกิดขึ้นจากการคาดการณ์ว่าประมาณ 29 ตันของขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์

ถูกสร้างขึ้นในเมืองหลวงในแต่ละวันโดยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 993 ตันต่อปี ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาเราได้ร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันและห้างสรรพสินค้าในการพัฒนาจุดเซฟ 3,815 จุดสำหรับคนที่จะทิ้งโทรศัพท์มือถือที่ไม่พึงประสงค์แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่หลอดฟลูออเรสเซนต์และภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อนเช่นเครื่องพ่นสารเคมีในกรุงเทพมหานคร นายสุนีย์ปิยะพรรณพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงาน PCD

0 Comments