การแยกแยะจุลินทรีย์แต่ละตัว

การเจริญเติบโตของต้นไม้ขึ้นอยู่กับสารอาหารจากดินและน้ำเช่นเดียวกับจุลินทรีย์ในบนและรอบ ๆ ราก ในทำนองเดียวกันสุขภาพของมนุษย์มีรูปร่างทั้งจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการมีปฏิสัมพันธ์ของร่างกายโดยเฉพาะในลำไส้ ลำดับจีโนมมีความสำคัญสำหรับการแยกแยะจุลินทรีย์แต่ละตัวและทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของมันจากการศึกษาก่อนหน้านี้ได้ประมาณการว่ามีเพียง 50 เปอร์เซ็นต์

ของสปีชีส์ในลำไส้ microbiome เท่านั้นที่มีลำดับจีโนมส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายสปีชีส์ยังไม่ได้รับการปลูกฝังเพื่อการศึกษา นำเสนอเกือบ 61,000 จีโนมของจุลินทรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่คอมพิวเตอร์จาก 3,810 ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนมนุษย์ metagenomes ลำไส้ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลของสารพันธุกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอย่าง microbiome จีโนมที่ประกอบ metagenome รวม 2,058 สายพันธุ์ที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้จึงนำจำนวนของชนิดที่รู้จักกันในลำไส้ของมนุษย์เป็น 4,558 และเพิ่มความหลากหลายทางสายวิวัฒนาการของแบคทีเรียในลำไส้ตามลำดับ 50 เปอร์เซ็นต์

0 Comments